English Proverbs

Where there is a will there is a way

(Když se chce, všechno jde)

 

Actions speak louder than words

(Činy mluví hlasitěji než slova)

 

A friend in need is a friend indeed

(V nouzi poznáš přítele)